Organizing Committee

 

Chairperson
Ying-Chun Chou Kaohsiung Medical University, Taiwan, ROC
Scientific Committee
Ching-Yi Wu Chang Gung University, Taiwan, ROC
Ling-Hui Chang National Cheng Kung University, Taiwan, ROC
Tien-Ni Wang National Taiwan University, Taiwan, ROC
Kuan-Yi Li Chang Gung University, Taiwan, ROC
Chia-Ting Su Fu Jen Catholic University, Taiwan, ROC
Financial Committee
Hao-Ling Chen National Taiwan University, Taiwan, ROC
Wan-Ying Chang Taipei Hospital, Ministry of Health and Welfare, Taiwan, ROC
Hsin-Yung Chen Chang Gung University, Taiwan, ROC
Sponsorship and Exhibition Committee
Jui-Kun Chang Kaohsiung Medical University, Taiwan, ROC
Sun-Yeart Huang Occupational Therapists Union of The Republic of China, Taiwan, ROC
Chun-Hui Li  Sijhih Cathay General Hospital, Taiwan, ROC
Yen Wei Hsieh Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan, ROC
Promotion & Marketing Committee
Pei-Ying Sarah Chan Chang Gung University, Taiwan, ROC
Yu-Wei Hsieh Chang Gung University, Taiwan, ROC
Chien-Te Vince Wu National Taiwan University, Taiwan, ROC
Seu-Fan Chen Taipei Tzu Chi Hospital, Taiwan, ROC
Heng-Hui Wu Chih-Hao Huang Occupational Therapy Clinic
Social Event Committee
Hsin-Yu Chiang Fu Jen Catholic University, Taiwan, ROC
Chung-Pei Fu Fu Jen Catholic University, Taiwan, ROC
Shang-Yu Yang Shu-Zen Junior College of Medicine and Management, Taiwan, ROC
Ming De Shen Neihu Cathay Clinic, Taiwan, ROC
Secretariat Committee
Mei-Hua Chou Taiwan Occupational Therapy Association, Taiwan, ROC
Chia-Hsiung Cheng Chang Gung University, Taiwan, ROC
Yu-Hui Chiu Taiwan Occupational Therapy Association, Taiwan, ROC
Yu-Ju Yeh Taiwan Occupational Therapy Association, Taiwan, ROC
Kai-Jie Liang National Taiwan University, Taiwan, ROC
Ting-Wei Chang  National Taiwan University, Taiwan, ROC
Public Relation Committee
Jer-Hao Chang National Cheng Kung University, Taiwan, ROC
Sun-Yeart Huang Occupational Therapists Union of The Republic of China, Taiwan, ROC